mobil logo 2

Konvertera från manuell till automatisk garageport?

Vi får ofta frågan om det går att montera en portöppnare (takmonterad) på en befintlig garageport. Svaret är att det brukar gå bra, så länge det gäller takskjutportar eller vipportar. Begränsande är det fysiska utrymmet i taket ovan porten.

En takmonterad portöppnare består av en motor eller drivenhet, som sitter monterad på en räls/skena vari det löper en kedja/drivrem. Rälsen ena ände monteras mot garageväggens insida direkt ovanför portöppningen (med lämnat utrymme för portens öppningsrörelse) och den andra änden, där motorn sitter placerad, monteras ca 3 meter in i garaget. Rälsen skall helst monteras i våg i portens centrumlinje.

Då man konverterar från manuell till automatisk garageport ska man också tänka på att man kopplar ur låsmekanismen som man tidigare har använt till porten.
Det är nämligen så att låset blir överflödigt - en takmonterad portöppnare utgör ett mekaniskt lås i sig och är mycket svårt att forcera/tvinga uppåt. Dessutom kommer du med stor sannolikhet att förstöra både port och portmotor om du försöker manövrera din låsta port med öppnaren.

Tveka inte att kontakt oss om du har frågor om detta. Välkommen!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter